Suomi

Mihin Suomi voi enää luottaa EU:ssa?

Eurokriisi on jatkunut jo toistakymmentä vuotta. Kreikan ensimmäisen tukipaketin piti toukokuussa vuonna 2010 olla ainutkertainen erikoisjärjestely. Samaa vakuutettiin myös Irlannin ja Portugalin tukipakettien, Kreikan toisen tukipaketin, Espanjan pankkipaketin ja Kyproksen tukipaketin osalta.

Tukipakettien tarkoitus oli ostaa aikaa, kun selvisi että pankkien ja vakuutusyhtiöiden taseet olivat täynnä heikkojen valtioiden obligaatioriskiä. Jouduimme sitten todistamaan mitä mielikuvituksellisimpia yrityksiä tyynnyttää markkinoita.

Tuleva fiskaaliunioni

”Kuka tahansa voi tietää. Tarkoitus on ymmärtää”.

    Väitetty Albert Einsteinin lausuma (käännös)

Esitetty EU-elvytysrahasto on kahden tavoitteen järjestelmä. Se lupaa antaa nopeaa tukea koronasta mutta myös perusongelmista kärsiville jäsenmaille (etenkin Italia, Espanja, Puola). Samalla halutaan kasvattaa investointeja erityisesti uusiin tarpeisiin kuten ilmaston ja ympäristön ongelmien hoitoon sekä mm. digitalisaation hyödyntämiseen.

Varsinkin ensimmäinen tavoite vaatii jäsenmailta välittömiä maksusitoumuksia. Se myös luo EU:lle mahdollisuuden rahoittaa menonsa velalla eikä vain välittömästi jäsenmaksuilla. Tämä mahdollisuus – muodollisesti tilapäinen, mutta käytännössä todennäköisesti pysyvä – antaa EU:lle tilaisuuden halutessaan kasvattaa menojaan merkittävästi yhteisen finanssipolitiikan merkeissä. Vaikkei asiaa vielä myönnetä komission taholta on pidettävä todennäköisenä, että elvytysrahasto nykyisellään on yhteisvastuullisen EU-finanssipolitiikan ensiaskel.

EU on pelastettava, siltä itseltään

Yksi asia, joka ihmisiltä ja suurimmalta osalta ekonomistejakin tahtoo unohtua EU:n ”elpymisvälineestä” tai ”elpymisrahastosta” puhuttaessa, että se on suurin uhka EU:lle koskaan. Pelastusrahaston keskeinen ongelma on, että se hyvin todennäköisesti tulee kääntämään Euroopan maat toisiaan vastaan, jälleen kerran.

EU:n 750 miljardin euron rahastolla pyritään epätoivoisesti ja epädemokraattisesti rahoittamalla korjaamaan euron aiheuttamat talousongelmat tietyissä jäsenmaissa. Suurella todennäköisyydellä se ei tule olemaan väliaikainen eikä kertaluonteinen, mikä tarkoittaa siirtymistämme tulonsiirtounioniin.

Tavoite

Tämän sivuston tarkoitus on auttaa Suomen kansalaisia päättämään poliittisesta ja taloudellisesta tulevaisuudestaan. EU:ssa neuvotellun ”elpymisvälineen” tai pelastusrahaston seurauksena Suomi on nyt suurten ja monelta osin kertomatta jääneiden muutosten edessä.