Tuomas Malinen

Tuomas Malinen on Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti ja riippumattoman, maailmantalouden ennusteisiin ja riskianalyyseihin erikoistuneen yhtiön, GnS economicsin, toimitusjohtaja.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta ja väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta, minkä lisäksi hän on opiskellut taloustiedettä myös New Yorkin yliopistossa. Tuomas on erikoistunut talouskasvun, suhdanteiden sekä talouskriisien tutkimukseen. Hän on tutkinut euroalueen kehitystä vuodesta 2011, ja julkaissut aiheesta useita tieteellisiä ja kansantajuisia artikkeleita.

Eija-Riitta Korhola

Eija-Riitta Korhola on Suomen pitkäaikaisimpia europarlamentaarikkoja (1999-2014) ja filosofian tohtori, joka on väitellyt ilmastopolitiikasta.

Nykyään hän on kirjoittaja, clean techiin ja energiaan keskittyvä hallitusammattilainen sekä jäsen EU:n talous- ja sosiaalikomitean teollista muutosta käsittelevässä valiokunnassa. Vuosina 2006-2010 hän toimi Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Korhola on Japanin ilmastofoorumi ICEFin johtoryhmän jäsen, HelsinkiMission valtuuskunnan jäsen sekä kirkolliskokouksen jäsen. Hän on toiminut vierailevana vanhempana tutkijana Pekingin Tsinghua-yliopiston Brookings Public Policy departmentissa vuosina 2015-2016. Korholalla on kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.

Peter Nyberg

Valtiotieteen tohtori Peter Nyberg on siirtynyt eläkkeelle valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajan toimesta.

Tätä ennen hän toimi pitkään Suomen Pankissa pankki- ja rahoitusmarkkinakysymysten parissa, viimeksi johtokunnan neuvonantajana. Molempiin työtehtäviin kuului toiminta useissa merkittävissä EU:n työryhmissä ja toimikunnissa. Eläkeelle siirtymisen jälkeen hän on muun muassa Irlannin hallituksen pyynnöstä selvittänyt maan pankkikriisin syitä. Hän on myös työskennellyt Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja osallistunut konsulttina useisiin sen jäsenmaiden rahoitusjärjestelmiä kehittäviin asiantuntijaryhmiin.

Heikki Koskenkylä

Valtiotieteen tohtori Heikki Koskenkylä on toiminut Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston sekä sitä ennen tutkimusosaston päällikkönä noin 30 vuoden ajan.

Koskenkylä oli EU:n ja eurojärjestelmän useiden komiteoiden jäsen vuosina 2000–2008 ja konsulttina pankkikriisien selvittelyssä Argentiinassa, Indonesiassa, Turkissa ja Venäjällä. Julkaisuja Koskenkylällä on 120, joista kirjoja 10. Lehtikirjoituksia hänellä on yli 100.

Stefan Törnqvist

DI, KTM Stefan Törnqvist on tuotantotalouden diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta ja rahoituksen kauppatieteiden maisteri Svenska Handelshögskolanista.

Törnqvist on toiminut 12 vuotta Ålandsbanken Asset Management Ab:n perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana ja sitä ennen 5 vuotta Gyllenberg Asset Management Oy:n osakkaana ja sijoitusjohtajana. Tätä ennen Törnqvist on toiminut vaativissa taloushallinnon, johdannaismarkkinoiden, yritysjärjestelyjen ja varainhoidon asiantuntijatehtävissä sitten vuoden 1987. Törnqvist, alias Suomen Doctor Doom, on Suomen tunnetuimpia pankkiireja toimittuaan vuosia rahoitusmarkkinoiden kommentaattorina uutisvälineissä.

Sami Miettinen

Sami Miettinen on #neuvottelija -kanavan juontaja (www.youtube.com/samimiettinen).

Hän on Uusi neuvotteluvalta (WSOY, 2019) -kirjan kirjoittaja ja osallistunut myös kahteen Liberan kirjaan Miten Suomi voidaan pelastaa - Talouspoliittinen Manifesti (Libera, 2015) sekä erityisesti Euron tulevaisuus - Suomen vaihtoehdot (Libera, 2014). Samin osallistuminen pelastusrahasto-projektiin kumpuaa tarpeesta tuoda Suomen kansalle rationalistisia hyvin mietittyjä vaihtoehtoja EU:n ja euron liittovaltiokehityksen ja hätäratkaisujen sijaan.

Manolis Huuki

Manolis Huuki on 29-vuotias valtiotieteiden kandidaatti Kannuksesta, Keski-Pohjanmaalta.

Hän opiskelee Turun yliopistossa poliittista historiaa ja olen erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä sosiaalitieteisiin. Kevään 2020 Huuki oli opiskelijavaihdossa Yhdysvalloissa ja tuolloin hän perehtyi maan liittovaltiojärjestelmään. Huuki näkee elpymisrahaston ongelmallisena piilotetun liittovaltiokehityksen takia. Hän nostaa esille Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen liittovaltiojärjestelmän eroavaisuuksia. Puoluekannaltaan Huuki on Perussuomalainen ja hän on Kannuksen kaupunginvaltuutettu. Vapaa-ajalla hän osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.