Tavoite

Valistuneen kansalaismielipiteen puolesta

”Solidaarisuutta on se, että jokainen hoitaa omat asiansa eikä heittäydy toisten tuettavaksi tai jätä muille ongelmaa omasta olemisesta.”
– Sauli Niinistö, Yle 6.12.2012

Tämän sivuston tarkoitus on auttaa Suomen kansalaisia päättämään poliittisesta ja taloudellisesta tulevaisuudestaan. EU:ssa neuvotellun ”elpymisvälineen” tai pelastusrahaston seurauksena Suomi on nyt suurten ja monelta osin kertomatta jääneiden muutosten edessä. Pelastusrahastossa on kyse vuosia jatkuneen, hitaasti EU:lle koko ajan lisää poliittista ja taloudellista valtaa luovuttaneen kehityksen huipentumasta. Nyt itsemääräämisoikeutemme aiotaan velkaa välineenä käyttäen rajata pysyvästi, perussopimusta käytännössä rikkoen.

Ikävä totuus on, että Suomi ei ole koskaan sopeutunut euroon. Yhteisvaluutta vaatii erittäin suuria palkka- ja hintajoustoja (etenkin alaspäin), mitä emme ole halunneet hyväksyä. Tällaisia ”sisäisiä devalvaatiota” vastustetaan hyvästä syystä, koska ne suoraan laskevat sekä työntekijöiden että monien yrittäjien tuloja. Euro onkin johtanut ja johtanee jatkossakin pysyvään köyhtymiseemme. Useat analyysit paljastavat, että bruttokansantuotteemme saattaisi olla jopa 10 prosenttia korkeammalla, jos olisimme jääneet markkaan. Elintasomme on pidetty yllä velkaantumalla.

Nyt hallituksemme on lisäksi antamassa EU:lle oikeuden, olemassa olevia sopimuksia ja perustuslakiamme kiertäen, velkaantua ja jakaa rahaa jäsenmaille kustannuksellamme elpymisvälineen kautta. Tämä on valtava muutos aikaisempaan, ja siitä on tulossa Suomelle massiivinen taakka, mikä uhkaa etenkin tulevien sukupolviemme hyvinvointia.

Elpymisväline veisi maamme tulonsiirtounionin osaksi rajoittamalla eduskuntamme budjettivaltaa, nostamalla verotustamme ja lisäämällä veronmaksajiemme velkataakkaa. Suomi maksaisi tässä rahaston ensimmäisessä versiossa EU:n budjettiin hieman yli kuusi miljardia euroa, kun saisimme ”hätärahoitusta” arviolta hieman yli kolme miljardia euroa. Suomen kokonaisvastuut lainatakauksineen olisivat 13 miljardia euroa.

Rahasto liittyy koronapandemiaan vain ajallisesti ja sanojen tasolla. Rahaston 750 miljardin euron varojen jako kertoo tästä selvää kieltään. 70 prosenttia rahoista jaetaan asukasta kohden mitatun bruttokansantuotteen, väestömäärän sekä vuosien 2015 – 2019 työttömyysasteen mukaan, eli varat jaetaan ennen pandemiaa vallinneen taloustilanteen mukaan. Rahaston varsinainen tehtävä onkin lujittaa EU-keskuksen poliittista ja taloudellista valtaa sekä lahjoa Italia pysymään eurossa.

Elpymisvälineessä EU ottaisi velkaa pääosin eteläisten ja itäisten jäsenmaiden hyväksi, mutta se jäisi meidän ja lapsiemme maksettavaksi. Kokemuksesta tiedämme, että EU tulee tilaisuuden tullen vähitellen lisäämään velanottoaan ja ajamaan meitä kohti kasvavaa EU-tason verotusta. Siinä EU alkaa kerätä veroja suoraan unionin kansalaisilta samoista tuloista, josta nyt maksamme kunta- ja valtioveroja. Edessämme olisi joko pysyvästi korkeampi verorasitus tai kunnallisten ja valtiollisten palveluiden leikkaus, eli hyvinvointivaltiomme alasajo. Tähän emme EU:hun liittyessämme suostuneet.

EU on siis nyt muuttumassa tulonsiirtounioniksi ja sitä kautta vähitellen veroja kantavaksi liittovaltioksi. Tästä nykyinen hallituksemme tukijoineen ei selvästikään halua kansalaisten keskustelevan.

Mielestämme kansalaiset ansaitsevat oikeuden päättää, haluavatko he hyväksyä Suomen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisten varojensa luovuttamista ulkopuolisille. Talouspolitiikan virheistä hinnan maksavat aina tavalliset kansalaiset, ja etenkin heikoimmassa asemassa olevat.

Suomi voi aina jättäytyä EU-sopimuksia ja perustuslakiamme rikkovan elpymisvälineen ulkopuolelle ja pysyä silti EU:ssa. Hylkäämällä rahaston emme myöskään joudu lähtemään eurosta, ellemme niin halua. Elpymisväline ajaisi EU-maat tulonsiirtounioniin kansalta kysymättä, mikä todennäköisesti lopulta johtaisi koko EU:n hajoamiseen. Suomella on velvollisuus pysäyttää tämä kehitys alkuunsa.

Katsomme velvollisuudeksemme edistää avointa ja valistunutta kansalaiskeskustelua. Edessämme ei ole puoluepoliittinen vaan yleispoliittinen valinta demokratiamme tulevasta luonteesta ja taloudellisesta itsemääräämisoikeudestamme. Vaikeneminen ja hyssyttely auttavat vain Suomen jo käynnissä olevaa hiljaista, piilotettua itsemääräämisoikeutemme kaventamista.

Näillä sivuilla pyrimme tarjoamaan kansalaisille tietoja, kriittisiä arvioita, analyyseja ja näkemyksiä EU:n liittovaltiokehityksestä ja elpymisvälineestä. Emme usko, että voimme päästä tähän perinteisen mediamme välityksellä, joka näyttää edelleen laajalta osin noudattavan kritiikitöntä EU-linjaa.

Haluamme Suomen EU-linjasta avoimen ja laajan kansalaiskeskustelun, joka toivottavasti lopulta ratkaistaan kansanäänestyksellä tai vähintäänkin perusteellisella poliittisella keskustelulla eduskunnassa ja sitä seuraavalla määräenemmistöäänestyksellä. Rahaa emme ole saaneet muualta kuin omista taskuistamme.

Jos huolesi ovat samat kuin meidän, anna päättäjien ja ympäristösi tietää sen. Hiljaisuus palvelee nyt vain Suomen ja suomalaisten kahlitsijoita.

Keskustele aiheesta ystäviesi ja tuttaviesi kanssa. Kirjoita asiasta paikallislehteesi tai somessa. Ota yhteyttä kannattamaasi kunnanvaltuuston ja eduskunnan jäseneen ja kerro heille huolesi ja mitä toivot heidän tekevän/kannattavan. Tästä linkistä löydät kaikki kansanedustajat (kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]). Allekirjoita kansalaisaloite, jossa vaaditaan kansanäänestystä elpymisvälineestä.

Kannattaa toimia niin nopeasti ja laajasti kuin hyvällä omallatunnolla pystyt. Aikaa ei enää ole hukattavissa, koska elpymisvälineen lopullinen hyväksyminen eduskunnassa johtaisi itsemääräämisoikeutemme menettämiseen.

Helsingissä, 21.8.2020

Tuomas Malinen
Peter Nyberg
Heikki Koskenkylä
Eija-Riitta Korhola
Sami Miettinen
Stefan Törnqvist
Manolis Huuki